Om Legen

Bli kjent med Margit Hammerstad

Margit Hammerstad er lege og spesialist i plastisk kirurgi.
Overlege Margit Hammerstad

Dr. Hammerstad har meget bred erfaring i kosmetisk kirurgi og er en av de mest erfarne plastikkirurger i Norge. Hun opererer alle typer plastiske- og estetiske operasjoner både i ansiktet og på kroppen. Hun har pasienter fra hele Norge. Som en av få kvinnelige plastikkirurger, er hun blitt omtalt og skrevet reportasje om i flere aviser og magasiner, og hun har vært intervjuet i radio og TV ( God morgen Norge).

Haukeland sykehus:
Dr. Hammerstad har sin plastikkirurgiske utdannelse fra plastisk kirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus, hvor hun også en periode var ansatt ved brannskadeavdelingen, som har landsfunksjon for store brannskader. Her fikk hun erfaring i rekonstruksjon etter brannskader.

Det norske Radiumhospital:
Dr. Hammerstad arbeidet en tid ved DNR, hvor hun hadde ansvar for rekonstruksjon etter fjernelse av brystkreft og annen type kreft.

Ullevål sykehus:
Hun har også erfaring fra rekonstruksjon etter multitraumer ved Ullevål sykehus.

Drammen Private Sykehus / Tønsberg Privatklinikk:
De siste 18 år har dr. Hammerstad erfaring fra privat praksis. I Drammen har hun jobbet sammen med dr. Kjell Aass i en årrekke og ved Drammen Private Sykehus har hun bl.a. fått stor erfaring med plastiske operasjoner etter fedmekirurgi, og hun er en av de mest erfarne i Norge i CO2 -laserbehandling.


Margits mangeårige og solide bakgrunn gir deg størst mulig trygghet for behandlingen:

 • Medisinsk embetseksamen i Aarhus/Oslo i 1983
 • Turnustjeneste på Orkdal Sanitetsforening Sykehus og i Søndre Meløy Distrikt i 1983-1984
 • Allmennlege på Roa og i Hallingby i 1984-1985
 • Generell kirurgi på Ringerike sykehus og på Bærum sykehus i 1985-1988
 • Spesialiserte seg i plastisk kirurgi ved Haukeland sykehus 1988-1992. Ble spesialist i 1991
 • Rekonstruktiv plastisk kirurgi ved Radiumhospitalet i 1992-1993
 • Rekonstruksjoner etter skader og ulykker ved Ullevål sykehus i 1993-1994
 • Privat plastisk kirurgi hos dr. Kjell Aass i Drammen fra høsten 1994
 • I 1995 ble praksisen flyttet til St. Joseph og ble etter hvert til Drammen Private Sykehus der Margit jobbet i 17 år
 • Fra 2009 arbeidet hun både ved Tønsberg Privatklinikk og Drammen Private Sykehus
 • Margit Hammerstad Plastikkirurgi fra juli 2012

 • Margit er medlem av:

 • Den norske legeforening
 • Norsk plastikkirurgisk forening
 • Norsk forening for Estetisk plastikkirurgi
 • Nordisk plastikkirurgisk forening
 • Internasjonal forening for estetisk plastisk kirurgi ( ISAPS)
I tillegg til dr. Hammerstad vil du møte anestesisykepleier med lang erfaring fra offentlig og privat sykehus, sekretær, og ved behov operasjonssykepleier og anestesilege.


- Hva du bør vite om plastisk kirurgi